Dagvoorzitter bij het Hydrogen Delta Congres in Vlissingen

Op het waterstofevent ‘The Hydrogen Delta Day’ werden op 25 november de plannen gepresenteerd waarmee de Delta-regio koploper wil blijven op het gebied van industriële waterstof. De grote vraag naar waterstof, het potentiële waterstofaanbod bij bedrijven, de nabijheid van grootschalige windparken op zee en de al bestaande waterstofinfrastructuur maken de regio volgens de samenwerkende bedrijven en overheden “een zeer geschikte locatie voor het plaatsen van elektrolysers en de verdere ontwikkeling van een waterstofnet”. Mooi om te zien hoe de gezamenlijke ambities en troeven van Nederland en Vlaanderen leiden tot een sterke krachtenbundeling.

Samen met Buzzmaster hebben we er een mooi interactieve middag van gemaakt waarbij het publiek liet zien graag aan de slag te willen met de uitkomsten van deze dag.