Cases: Debat

Donatello staat wekelijks op het podium als dagvoorzitter & presentator. Zie hier een impressie van de online, hybride en live congressen, bijeenkomsten en debatten waar hij aan verbonden is.

In de meeste gevallen leidt hij de dag en zit Donatello graag ruim van te voren aan tafel om het programma vorm te geven, advies te geven en de inhoud goed te krijgen. Voor scherpe interviews, geweldige programma’s en altijd interactief!

Woondeal Provincie Gelderland

Woondeal Provincie Gelderland

Op 8 maart vond er in Zutphen een belangrijke bijeenkomst plaats waar minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Peter Kerris samen met vertegenwoordigers van 6 regio’s in de provincie Gelderland de Woondeals tekenden. Deze bijeenkomst stond onder leiding van dagvoorzitter Donatello Piras, die met zijn scherpe vragen en humoristische opmerkingen zorgde voor een boeiende discussie tussen de verschillende partijen. Piras wist als verbinder de discussies in goede banen te leiden en zorgde voor een constructieve en inspirerende bijeenkomst. De deals hebben als doel om de woningbouwproductie te versnellen en de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.

Debatleider tijdens het Grote Zorgdebat 2021

Afgelopen maart, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, organiseerde KNMG het Grote Zorgdebat. Tijdens dit debat trad ik op als debatleider en sprak met kandidaat-Kamerleden over hun ideeën voor de toekomst van zorg.

Meer info
Debatleider tijdens het Grote Zorgdebat 2021
Debatleider bij het CDA lijsttrekkersdebat

Debatleider bij het CDA lijsttrekkersdebat

Op 6 juli presenteerde Donatello vanuit de Polar zaal in Mediaplaza te Utrecht het CDA lijsttrekkersdebat. De kandidaten voor de nummer 1 positie, Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Pieter Omtzigt, gingen deze avond met elkaar in debat onder leiding van Lucille Werner en Donatello Piras. Zij zorgden voor een afwisselend programma van interviews en debat. Thema’s als veiligheid, de rechtsstaat, zorg en economie kwamen aan de orde. Dit event werd georganiseerd in samenwerking met The Live Expert Liselotte Oomen.

Meer info

Dagvoorzitter bij het Watersymposium 2019 HHNK

Tijdens het symposium op 21 november gingen we in gesprek met bestuurders en ambtenaren in gesprek over de gevolgen en veranderingen van de Omgevingswet. Wat betekent dat voor de samenwerking en de samenwerking met onze burgers?

Hierover sprak ik met gedeputeerde Cees Loggen en Dijkgraaf Luc Kohsiek. Hierna kwam bestuursadviseur Sarah Ros met een introductie over de ins en outs van de omgevingswet. Vervolgens presenteert Manu Claeys een inspirerende aanpak in participatie. Hij is schrijver en essayist op gebied van cultuurparticipatie. Vanuit een burgerinitiatief lanceerde hij een alternatief plan voor de ring om Antwerpen. Er volgde een interactief zaaldebat waar we met elkaar in gesprek gingen over welke ambities er gedeeld worden en hoe burgerinitiatieven nu echt werken?

Dagvoorzitter bij het Watersymposium 2019 HHNK
Debatleider diverse verkiezingsdebatten ter voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezingen

Debatleider diverse verkiezingsdebatten ter voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezingen

Een van de specialiateiten van Donatello Piras is het leiden van debatten.

Met de komst van de Provinciale Verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen werden er begin van 2019 diverse verkiezingsdebatten georganiseerd. Waaronder in Zeeland voor VNO-NCW.

VNO-NCW Zeeland organiseerde op 11 maart jl. een groot economisch verkiezingsdebat voor Zeeuwse ondernemers. In samenwerking met PORTIZ, Bouwend Nederland, de Mobiliteitsalliantie en ZLTO werden de lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen ondervraagd op economische thema’s.

De lijsttrekkers kregen scherpe stellingen voorgelegd tijdens het verkiezingsdebat dat plaats vond bij de Dow Boerderij  in Terneuzen. Belangrijk thema’s als arbeidsmarkt, milieu, duurzaamheid, woningbouw, infrastructuur en landbouw kwamen aan de orde. Vooral bij de discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten en vraagstukken over woningbouw werd pittig debat gevoerd. Donatello Piras hield als debatleider de politici goed onder controle.

Meer info
Laad meer cases