Cases: Mobiliteit

Donatello staat wekelijks op het podium als dagvoorzitter & presentator. Zie hier een impressie van de online, hybride en live congressen, bijeenkomsten en debatten waar hij aan verbonden is.

In de meeste gevallen leidt hij de dag en zit Donatello graag ruim van te voren aan tafel om het programma vorm te geven, advies te geven en de inhoud goed te krijgen. Voor scherpe interviews, geweldige programma’s en altijd interactief!

Ondernemend Den Haag raakt geïnspireerd tijdens The Hague Inspired in Amare

Ondernemend Den Haag raakt geïnspireerd tijdens The Hague Inspired in Amare

Donatello Piras vervulde de rol van dagvoorzitter tijdens Den Haag Inspireert, een evenement waar ondernemend Den Haag samenkwam voor inspiratie en netwerken. Met energieke ‘seven minute talks’ en verdiepende kennissessies creëerde het event nieuwe perspectieven en verbindingen tussen meer dan 500 gasten uit de stad en regio. Donatello Piras leidde de plenaire programma’s waarin inspirerende sprekers, voorgedragen door wethouders, actuele onderwerpen bespraken. Als moderator zorgde Donatello Piras voor een vlotte en professionele presentatie, waardoor het evenement een succesvolle dag vol inspiratie en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden werd. In de voorbereiding verzorgde Donatello voor The Economic Board The Hague ook een aparte training voor alle sprekers die de Seven Minute Talks verzorgden.

Meer info

Congres Slimme Mobiliteit Zeeland

De Conferentie Slimme Mobiliteit in Zeeland vond plaats in CineCity Vlissingen en bood een inspirerend plenair programma met sprekers, waaronder dagvoorzitter Donatello Piras. Het programma omvatte een korte film over de Regionale mobiliteitsstrategie en een keynote van Geert Kloppenburg over toekomstige mobiliteit in Zeeland. Piras leidde ook een vraaggesprek over toekomstige mobiliteit en was mede-afsluiter van het evenement. Workshops en deelsessies vonden plaats na afloop van het plenaire programma.

Congres Slimme Mobiliteit Zeeland
Proefcasus Eindhoven Airport I wat wordt de toekomst?

Proefcasus Eindhoven Airport I wat wordt de toekomst?

Wat wordt de toekomst van Eindhoven Airport? 🛫

Op 25 april 2019 vond de tweede bijeenkosmt plaats, in het Evoluon Eindhoven interviewde Donatello bestuurlijk verkenner van de Proefcasus, Pieter van Geel over zijn advies en liet hij bewoners, de Airport en de gemeente aan het woord.

Op 6 februari was er ook een bijeenkomst welke werd geleid door Donatello, deze vond plaats in het Huis van Waalre.

Klik hier voor het advies ‘Opnieuw Verbonden’ en meer informatie over de Proefcasus Eindhoven Airport.

📸: Wim Hollemans

Meer info

Logistieke Hotspots Vakmedianet

Logistieke Hotspots op de Schop was het thema tijdens de Summit Logistieke Hotspot die gehouden werd op donderdag 4 april in Weert.

Met economische groei in de rug gaat het beter dan ooit in de belangrijkste logistieke hotspots van Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde de cijfers. Het goederenvervoer van en naar de top 5 van logistieke hotspots tussen 2010 en 2017 gestegen met bijna 18 procent. Dit is 11 keer zo snel als buiten deze hotspots.

Er zijn 1,1 miljard ton goederen het afgelopen jaar overgeslagen van of naar binnenvaartschepen, vrachauto’s of treinen. Een kwart hiervan had één van deze 5 logistieke hotspots als herkomst of bestemming.

Mooie cijfers… Maar toch staan de logistieke hotspots voor tal van uitdagingen. Tijdens de Summit Logistieke Hotspots werd hier volop over gediscussieerd.

Het doel: samen inspiratie opdoen voor het verder duurzaam ontwikkelen van de logistieke hotspot regio’s in Nederland. Met als hamvraag: “Moeten de logistieke hotspots op de schop?”

Meer info
Logistieke Hotspots Vakmedianet
Proefcasus Luchthaven Eindhoven in samenwerking met Pino

Proefcasus Luchthaven Eindhoven in samenwerking met Pino

Welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport is na 2019 wenselijk en realiseerbaar? En hoe komen we tot een betere balans tussen economische groei en belasting van de leefomgeving? Op die vragen probeert de Proefcasus Eindhoven Airport antwoord te geven. Op 29 november 2018 en 6 februari 2019 werden belangstellenden uit de omgeving bijgepraat en uitgenodigd voor een dialoog over de Proefcases. Het gaat tenslotte om hún achtertuin.

In oktober is de Proefcasus van start gegaan en heeft iedereen de gelegenheid gehad om te reageren op de startnotitie en aanpak. Tijdens de bijeenkomsten, gehouden op 29 november 2018 (Philips Stadion) en 6 februari 2019 (Huis van Waalre) zijn de aanwezigen hierover bijgepraat door Pieter van Geel, bestuurlijke verkenner Proefcasus Eindhoven Airport. Er werd onder leiding van dagvoorzitter Donatello Piras een paneldiscussie gevoerd met bewoners en ondernemers. Gevolgd door een constructieve dialoog met de zaal over mogelijke oplossingen. Met hulp van de Buzzmaster kon iedereen laagdrempelig reageren.

De gemoedelijke sfeer stimuleerde de uitwisseling van belangen en ideeën. En dat is precies wat de Proefcasus voor ogen heeft: via participatie en overleg met de omgeving tot het best haalbare advies komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Met de Proefcasus geven Rijk en regio concreet invulling aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. Zonder de belangen van de omgeving uit het oog te verliezen!

Meer info
Laad meer cases