Aalberts Advanced Megatronics Strategy Day

Donatello begeleidde de strategiedag van de top van Aalberts Advanced Megatronics. In een interview met de belangrijkste klant ASML hoorden de deelnemers uit de eerste hand wat er verwacht wordt van AAM naar de toekomst toe. In Break-outs werd hier dieper op ingegaan en we sloten af met een aantal concrete aanzetten die verder in de teams besproken worden.