Dagvoorzitter bij het Watersymposium 2019 HHNK

Tijdens het symposium op 21 november gingen we in gesprek met bestuurders en ambtenaren in gesprek over de gevolgen en veranderingen van de Omgevingswet. Wat betekent dat voor de samenwerking en de samenwerking met onze burgers?

Hierover sprak ik met gedeputeerde Cees Loggen en Dijkgraaf Luc Kohsiek. Hierna kwam bestuursadviseur Sarah Ros met een introductie over de ins en outs van de omgevingswet. Vervolgens presenteert Manu Claeys een inspirerende aanpak in participatie. Hij is schrijver en essayist op gebied van cultuurparticipatie. Vanuit een burgerinitiatief lanceerde hij een alternatief plan voor de ring om Antwerpen. Er volgde een interactief zaaldebat waar we met elkaar in gesprek gingen over welke ambities er gedeeld worden en hoe burgerinitiatieven nu echt werken?