Logistieke Hotspots Vakmedianet

Logistieke Hotspots op de Schop was het thema tijdens de Summit Logistieke Hotspot die gehouden werd op donderdag 4 april in Weert.

Met economische groei in de rug gaat het beter dan ooit in de belangrijkste logistieke hotspots van Nederland. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde de cijfers. Het goederenvervoer van en naar de top 5 van logistieke hotspots tussen 2010 en 2017 gestegen met bijna 18 procent. Dit is 11 keer zo snel als buiten deze hotspots.

Er zijn 1,1 miljard ton goederen het afgelopen jaar overgeslagen van of naar binnenvaartschepen, vrachauto’s of treinen. Een kwart hiervan had één van deze 5 logistieke hotspots als herkomst of bestemming.

Mooie cijfers… Maar toch staan de logistieke hotspots voor tal van uitdagingen. Tijdens de Summit Logistieke Hotspots werd hier volop over gediscussieerd.

Het doel: samen inspiratie opdoen voor het verder duurzaam ontwikkelen van de logistieke hotspot regio’s in Nederland. Met als hamvraag: “Moeten de logistieke hotspots op de schop?”