Nieuwe Bestuurscultuur in de schijnwerpers door boek Rogier Havelaar

De roep om een nieuwe bestuurscultuur is luider dan ooit, zowel in de politiek als in de maatschappij. Incidenten zoals de toeslagenaffaire en controverses rond integriteit van bewindspersonen hebben het vertrouwen in de overheid ernstig aangetast. In dit licht wordt het belang van een transparante, inclusieve en integere bestuurspraktijk steeds meer onderkend​ 

Boekpresentatie en Paneldiscussie

Op 12 juni 2024 werd het boek “De Nieuwe Bestuurscultuur” van Rogier Havelaar gepresenteerd tijdens een goed bezochte avond in Amsterdam. Dit boek biedt een diepgaand inzicht in hoe moderne bestuurspraktijken kunnen worden hervormd om meer vertrouwen en transparantie te waarborgen. Het evenement was een groot succes en werd gekenmerkt door een levendige paneldiscussie.

Paneldiscussie onder leiding van Donatello Piras
De avond werd versterkt door een boeiende paneldiscussie, gemodereerd door Donatello Piras. Piras stelde prikkelende vragen en zorgde voor een dynamische interactie tussen de panelleden en het publiek. Diverse experts deelden hun inzichten over de nieuwe bestuurscultuur, met name de noodzaak van transparantie en inclusiviteit. Rogier Havelaar lichtte zijn visie toe en legde uit hoe zijn boek kan dienen als een gids voor bestuurders die willen bijdragen aan een integere bestuurscultuur.

De panelleden waren:

  1. Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, die moet balanceren tussen verschillende belangen en wensen om zo de burgemeester voor alle Amsterdammers te blijven.
  2. Jan van den Bosch, presentator, ondernemer en bestuurder, met expertise in de invloed van media en cultuurverschillen in bestuurskamers.
  3. Linda van Zomeren, topvrouw in de Nederlandse logistieke sector, die zich inzet voor een organisatiecultuur waarin transparantie en samenwerking centraal staan.
  4. Onno Aerden, publicist en partner bij strategiebureau Public Relevance, die bestuurders helpt hun wens om te veranderen om te zetten in concrete acties.

Discussie over Bestuurscultuur
Het panel besprak thema’s zoals de integriteit van bestuurders, de rol van transparantie in het versterken van het vertrouwen in de overheid, en de praktische stappen die genomen kunnen worden om de bestuurscultuur te verbeteren. Er werd ook aandacht besteed aan de verschillende bestuursculturen binnen Nederland, van vechtcultuur tot gemeenschapscultuur, en hoe deze de effectiviteit van bestuur kunnen beïnvloeden​ 

Koop het boek “De Nieuwe Bestuurscultuur” via managementboek.nl