Proefcasus Luchthaven Eindhoven in samenwerking met Pino

Welk perspectief op de toekomst van Eindhoven Airport is na 2019 wenselijk en realiseerbaar? En hoe komen we tot een betere balans tussen economische groei en belasting van de leefomgeving? Op die vragen probeert de Proefcasus Eindhoven Airport antwoord te geven. Op 29 november 2018 en 6 februari 2019 werden belangstellenden uit de omgeving bijgepraat en uitgenodigd voor een dialoog over de Proefcases. Het gaat tenslotte om hún achtertuin.

In oktober is de Proefcasus van start gegaan en heeft iedereen de gelegenheid gehad om te reageren op de startnotitie en aanpak. Tijdens de bijeenkomsten, gehouden op 29 november 2018 (Philips Stadion) en 6 februari 2019 (Huis van Waalre) zijn de aanwezigen hierover bijgepraat door Pieter van Geel, bestuurlijke verkenner Proefcasus Eindhoven Airport. Er werd onder leiding van dagvoorzitter Donatello Piras een paneldiscussie gevoerd met bewoners en ondernemers. Gevolgd door een constructieve dialoog met de zaal over mogelijke oplossingen. Met hulp van de Buzzmaster kon iedereen laagdrempelig reageren.

De gemoedelijke sfeer stimuleerde de uitwisseling van belangen en ideeën. En dat is precies wat de Proefcasus voor ogen heeft: via participatie en overleg met de omgeving tot het best haalbare advies komen over de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Met de Proefcasus geven Rijk en regio concreet invulling aan de transitie naar een slimmere en duurzamere, en meer op kwaliteit gestuurde luchtvaart- en luchthavenontwikkeling. Zonder de belangen van de omgeving uit het oog te verliezen!