Cases: Economie

Donatello staat wekelijks op het podium als dagvoorzitter & presentator. Zie hier een impressie van de online, hybride en live congressen, bijeenkomsten en debatten waar hij aan verbonden is.

In de meeste gevallen leidt hij de dag en zit Donatello graag ruim van te voren aan tafel om het programma vorm te geven, advies te geven en de inhoud goed te krijgen. Voor scherpe interviews, geweldige programma’s en altijd interactief!

Ondernemend Den Haag raakt geïnspireerd tijdens The Hague Inspired in Amare

Ondernemend Den Haag raakt geïnspireerd tijdens The Hague Inspired in Amare

Donatello Piras vervulde de rol van dagvoorzitter tijdens Den Haag Inspireert, een evenement waar ondernemend Den Haag samenkwam voor inspiratie en netwerken. Met energieke ‘seven minute talks’ en verdiepende kennissessies creëerde het event nieuwe perspectieven en verbindingen tussen meer dan 500 gasten uit de stad en regio. Donatello Piras leidde de plenaire programma’s waarin inspirerende sprekers, voorgedragen door wethouders, actuele onderwerpen bespraken. Als moderator zorgde Donatello Piras voor een vlotte en professionele presentatie, waardoor het evenement een succesvolle dag vol inspiratie en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden werd. In de voorbereiding verzorgde Donatello voor The Economic Board The Hague ook een aparte training voor alle sprekers die de Seven Minute Talks verzorgden.

Meer info

Landelijke dag voor top Belastingdienst over Digitalisering

De landelijke VTS-dag van de Belastingdienst in Utrecht, met als thema ‘Digitalisering’, was een geslaagd evenement waarbij sprekers zoals Donatello Piras als dagvoorzitter optraden. Verschillende onderwerpen, waaronder #blockchain, #crypto, #web3, #NFT’s, #DAO’s en #metaverse, werden besproken in relatie tot toekomstige ontwikkelingen in fiscaliteit. Het delen van informatie en ervaringen stond centraal, en de nadruk werd gelegd op de waarde van publiek-private samenwerking. Donatello Piras zorgde gedurende de dag voor een professionele en inspirerende sfeer. Het evenement bood een waardevolle gelegenheid voor de managers en leiders van de belastingdienst om meer te leren en inzichten uit te wisselen over de digitalisering van de samenleving. Aan het einde van de bijeenkomst kwam staatssecretaris Belasting en Fiscaliteit Marnix van Rij op het podium voor een vraaggesprek.

Landelijke dag voor top Belastingdienst over Digitalisering
Opening Ondernemersloket Economische Veiligheid

Opening Ondernemersloket Economische Veiligheid

De bijeenkomst die Donatello mocht leiden als dagvoorzitter was een waardevolle bijeenkomst met betrekking tot het belangrijke thema van economische veiligheid. Samen met experts van de AIVD, , EZK, ondernemers en VNO NCW hebben we gediscussieerd over het versterken van de economische basis van Nederland. Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat was aanwezig om het Ondernemersloket Economische Veiligheid te openen en er was een goede interactie tussen sprekers en deelnemers. Het Ondernemersloket Economische Veiligheid (OLEV) en de Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Vifo) stonden centraal in de gesprekken. Het thema bewustwording van de economische veiligheid stond centraal en de wens is dat het bij ondernemers, ook in het MKB nog meer top-of-mind gaat worden.

Meer info

Donatello leidt bijeenkomst Brabant gaat voor nul!

De bestuurlijke partnerbijeenkomst georganiseerd door het Bestuurlijk kernteam verkeersveiligheid was een belangrijk moment waarop de verkeersveiligheidsambassadeurs en andere partners uit Brabant de huidige uitdagingen konden bespreken. Het schokkende aantal verkeersslachtoffers en de impact daarvan werden op indringende wijze gepresenteerd door dagvoorzitter Donatello Piras. Het was duidelijk dat er meer aandacht en actie nodig is om de verkeersveiligheid te verbeteren. De focus op gedragsverandering en concrete maatregelen kreeg steun van aanwezigen, die benadrukten dat alle betrokken partijen zich moeten blijven inzetten om het aantal slachtoffers te verminderen.

Meer info
Donatello leidt bijeenkomst Brabant gaat voor nul!
Donatello leidt de online Leadership Conference voor Vebego vanuit Roermond

Donatello leidt de online Leadership Conference voor Vebego vanuit Roermond

Donatello Piras heeft met verve de online Vebego Leadership Conference vanuit het ECI Roermond geleid. Hij interviewde topbestuurders uit vier landen, waaronder CEO Ton Goedmakers, Chief Value Officer Sirka Hintze, CPCO Poleanne Vluggen en COO’s uit Duitsland, Zwitserland, Nederland en België. Naast het bespreken van resultaten en vooruitkijken, werden er ook inspirerende projecten en successen gedeeld uit alle Vebego-landen. Vebego kijkt tevreden terug op de online VLC en waardeert de samenwerking met Donatello. In september ontmoeten ze elkaar live in Voerendaal.

Bekijk video

Donatello Piras leidde op succesvolle wijze het NOB Jaarcongres 2023

Donatello Piras leidde op succesvolle wijze het NOB Jaarcongres 2023, waar ruim 600 deelnemers aanwezig waren. Het diverse programma bood een mix van sprekers, discussies en interactieve sessies. Piras betrok het publiek vanaf het begin via Mentimeter. Hoogtepunten waren onder andere de jaarrede van voorzitter Niels Boef en een inspirerend interview met staatssecretaris Marnix van Rij. Er werd dieper ingegaan op knelpunten in wet- en regelgeving en veranderingen in het beroep van belastingadviseurs. Het congres werd op een ludieke en interactieve manier afgesloten door Rob Urgert en Joep van Deudekom. Deelnemers en organisatie kijken terug op een geslaagde middag.

Meer info
Donatello Piras leidde op succesvolle wijze het NOB Jaarcongres 2023
Donatello leidt inhoudelijke viering 10 jaar Afvalfonds verpakkingen

Donatello leidt inhoudelijke viering 10 jaar Afvalfonds verpakkingen

Donatello Piras heeft als dagvoorzitter een waardevolle rol gespeeld tijdens het 10-jarig jubileum van het Afvalfonds Verpakkingen. De directeur kijkt terug op een succesvol Spring Event, waarin de prestaties van het fonds werden gevierd. Met een recyclingpercentage van 80% en een tweede plaats in Europa na België, is er al veel bereikt. Toch blijft er behoefte aan meer ambitie. Tijdens het evenement werd benadrukt dat het Afvalfonds een leidende rol moet nemen en concrete acties heeft voorgesteld om de recyclingdoelen te behalen. De discussie over Nederland versus België toonde aan dat er veel te leren valt van de Belgische aanpak. Donatello werkte hierbij wederom goed samen met Time to Speak die de audiovisuele vormgeving verzorgden en in samenspraak met Donatello ook het format regisseerden.

Meer info

FM Dag

Donatello Piras was de dagvoorzitter van de FM Dag, waarbij de vergelijking werd gemaakt tussen de opkomst en ondergang van grote wereldrijken en de uitdagingen van financiële instellingen. Hij leidde de sprekers in en zorgde voor een inspirerende en inhoudelijke dag voor het aandachtig luisterende publiek. De hoofdeconoom Edin Mujagić beet het spits af met zijn lezing over de huidige inflatie en de kansen en uitdagingen die dit met zich meebrengt. Piras zorgde ervoor dat de discussie levendig bleef en dat de sprekers werden uitgedaagd om hun ideeën te delen met het publiek.

FM Dag
Jaarcongres Betaalvereniging Nederland

Jaarcongres Betaalvereniging Nederland

Donatello Piras opende het jaarcongres van Betaalvereniging Nederland met het thema “Allemaal digitaal?” en interviewde de nieuwe onafhankelijke bestuursvoorzitter, Gotffried Leibbrandt. Sprekers, waaronder strategisch innovatieadviseur Suzanne Verheijden en Chief Digital Officer Jorissa Neutelings, spraken over toegankelijkheid en digitalisering. Joost Rongen van de Oogvereniging presenteerde de resultaten van een gezamenlijk onderzoek en Inge van Dijk van De Nederlandsche Bank sprak over toegankelijkheid van betalingsverkeer voor iedereen. Het congres werd afgesloten met een panelgesprek over toegankelijkheid bij Rabobank en ING.

Watersymposium HHNK

Donatello leidde voor de tiende keer het jaarlijkse Watersymposium van het Waterschap Hollands Noordekwartier in Heerhugowaard. Centraal thema: hoe kan je met zoveel verschillende partijen gezamenlijk werken aan omvangrijke opgaven als klimaatverandering, waterveiligheid, drinkwaterwinning, huisvesting, recreëren en economische activiteiten? Voor de redactie tekende Marike Schols.

Watersymposium HHNK
Nationaal Warmte congres 2021

Nationaal Warmte congres 2021

Het Nationaal Warmte Congres 2022 vond plaats op 3 oktober op de Floriade. Deskundigen uit de warmtesector, waaronder Tjalling de Vries van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, bespraken tijdens de Digging Deep Talkshow de implementatie van grootschalige plannen voor de warmtetransitie. Gespreksleider Donatello Piras startte het debat met de stelling dat de hoge gasprijs voor momentum zorgt om van gas af te gaan. 91% van het publiek bleek het hiermee eens te zijn.

UWV Regio in Beeld

Donatello Piras leidde de Regio In Beeld-bijeenkomst in Utrecht. De avond bood inzicht in de krapte op de arbeidsmarkt en bracht regionale samenwerkingspartners, werkgevers en onderwijs bij elkaar. Met de gepresenteerde cijfers en de discussies is de basis gelegd om gezamenlijk oplossingen te vinden voor de uitdagende arbeidsmarkt in de regio. Een waardevolle avond voor bestuurders, managers en beleidsadviseurs met aandachtsgebied werk, inkomen of re-integratie.

UWV Regio in Beeld
NIBC Tomorrow Show medewerkers

NIBC Tomorrow Show medewerkers

Het was een genoegen om als presentator op te treden tijdens het inspirerende en interactieve evenement van NIBC Bank, The Tomorrow Show. Het was geweldig om te zien hoe alle medewerkers betrokken waren bij de presentatie van de nieuwe corporate values en hoe ze werden erkend en beloond voor hun harde werk. Een fantastisch voorbeeld van een bedrijf dat zich inzet voor het creëren van een positieve werkcultuur.

Het traditionele Miljoenenontbijt voor de regio Den Haag vanuit het Kurhaus

De woensdagochtend na Prinsjesdag presenteerde Donatello het jaarlijks Miljoenenontbijt waarbij ondernemers uit de regio Den Haag weer met elkaar in gesprek gingen en vooruit kijken naar het nieuwe jaar.

Meer info
Het traditionele Miljoenenontbijt voor de regio Den Haag vanuit het Kurhaus
Online kick off event Horizon Europe

Online kick off event Horizon Europe

Donatello was dagvoorzitter bij online kick off event van Horizon Europe, het onderzoeks en innovatie financieringsprogramma van de Europese Unie.

Terugblikken op de Miljoenennota met ondernemend Den Haag

Tijdens het Miljoenenontbijt 2020 reflecteerde Donatello met de sprekers, mensen in de zaal en online deelnemers op de miljoenennota (en de coronacrisis) en werden de economische consequenties op landelijk en op lokaal niveau besproken.

Deze hybride editie van het Miljoenenontbijt was dit jaar een hybride event en kon op een veilige en verantwoorde manier doorgang hebben in de Fokker Terminal.

Bedrijven in Den Haag en omgeving zullen ook komend jaar de gevolgen van de coronacrisis voelen. Donatello sprak met Carlijn Prins, economist bij de RABO bank over de macro-economische beschouwing en blikte met Frits Wester vooruit op op de algemene beschouwingen.
En er was veel aandacht voor de ondernemers in deze regio en met de wethouders werden ook de kansen voor de lokale economie besproken.

 

Foto door Fotostudio Gerard-Jan Vlekke.

Terugblikken op de Miljoenennota met ondernemend Den Haag
Dagvoorzitter op het Congres Duurzaam Bouwen Den Haag

Dagvoorzitter op het Congres Duurzaam Bouwen Den Haag

Den Haag wil bouwen aan een toekomst waar onderwerpen als leefbaarheid, klimaatadaptatie en natuurinclusief vanzelfsprekend zijn. En wat is dan een betere plek om een congres te organiseren over duurzaamheid, dan in het Fokker Terminal in Den Haag. Op 20 november stroomt het vol om het Duurzaam Bouwen: ‘Fit for the Future’ congres, te ontvouwen. Vroeger een school voor vliegtuigtechniek, nu een strak aangeklede congreszaal. Naast dat het een energieneutraal gebouw is, is bijna de helft van de mensen vandaag op de fiets gekomen.

Via de Mentimeter, een interactieve manier om elke aanwezige mee te laten doen via polls en vragen, peilt Donatello de insteek van de dag. Hij eindigt met één van de belangrijkste vragen; wat kunnen we zélf beter doen om de duurzame bouwagenda te realiseren? Het is duidelijk dat deze dag vooral draait om het delen van kennis en inspiratie. Het netwerk inzetten, om sámen verder te komen.

Dagvoorzitter Nationaal Export Event

Export en Nederland. Van oudsher een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Vandaar ook dat er honderden ondernemers afkwamen op het Nationaal Export Event in Breda, op 6 november 2019, waar Donatello dagvoorzitter was. ING evofenedex Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en Oranje Handelsmissiefonds organiseerden dit event waar aandacht was voor de uitdagingen van zakendoen in een ander land, de Nederlandse deelname aan DutchDubai2020 en veel 1-1 gesprekken met ondernemers en de hoofden van de economische afdelingen van de posten in bijna alle landen ter wereld.

De kunst is om plenair zo relevant mogelijk de informatie voor de ondernemer centraal te stellen en de rest van het programma mag worden samengesteld door de deelnemers. Volgens mij was deze missie geslaagd! 🇳🇱

Dagvoorzitter Nationaal Export Event
EUREKA Stakeholders Conference

EUREKA Stakeholders Conference

Op 5 september vond de Eureka Stakeholder conferentie plaats in De Nieuwe de la Mar Theater Amsterdam.

Een internatiale conferentie over EUREKA-instrumenten, voor diegene die zijn geïnteresseerd in het opzetten van een internationaal project via Eurostars of een van de Eureka-clusters.

Tijdens de startconferentie van het Nederlandse voorzitterschap van EUREKA hebben de innovatieve industrie, het MKB en kennisinstellingen van Europa hun ervaringen en interesses in het Eureka-netwerk gedeeld. De feedback die tijdens de conferentie is verzameld, zal worden gepresenteerd aan beleidsmakers van het Eureka-netwerk, om voort te bouwen op een krachtige reeks innovatiehulpmiddelen die bijdragen aan het creëren van innovatieve ecosystemen voor de toekomst. Dit evenement, georganiseerd door RVO.nl (Nederlands Ondernemingsbureau), was het belangrijkste openbare evenement voor belanghebbenden om bij te dragen aan de toekomstige vooruitzichten van EUREKA.

Deelnemers kregen de gelegenheid om matchmaking aan te gaan met andere innovatieve organisaties uit Europa en daarbuiten. Gratis face-to-face matchmaking met MKB’s, onderzoekers en organisaties is opgezet. Het doel was om internationale medewerkers te vinden voor innovatieve projecten. De Matchmaking werd georganiseerd door het Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl), partner van het Enterprise Europe Network (EEN).
Gastsprekers van deze bijeenkomst waren onder andere:
Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaatbeleid (NL), Ales Cantarutti, staatssecretaris van Economische Ontwikkeling en Technologie (SI) en  Constantijn van Oranje.

De voertaal van deze conferentie was in het Engels.

Meer info

Dagvoorzitter tijdens het NORMEC Fair Labour Event

Op dinsdag 11 juni 2019 heeft het eerste Normec Fair Labour Event plaatsgevonden: hét ontmoetingspunt voor iedereen die betrokken is bij de wereld van inleen en uitleen, (onder)aanneming, ZZP, contracting, arbeidsmigranten en payrolling. Er waren ruim 90 deelnemers aanwezig.

Het Fair Labour Event is georganiseerd door Normec VRO B.V. en Normec Fair Labour Certification (FLC) B.V. De locatie was Van der Valk in Houten.

Meer info
Dagvoorzitter tijdens het NORMEC Fair Labour Event
Laad meer cases