Cases: Politiek

Donatello staat wekelijks op het podium als dagvoorzitter & presentator. Zie hier een impressie van de online, hybride en live congressen, bijeenkomsten en debatten waar hij aan verbonden is.

In de meeste gevallen leidt hij de dag en zit Donatello graag ruim van te voren aan tafel om het programma vorm te geven, advies te geven en de inhoud goed te krijgen. Voor scherpe interviews, geweldige programma’s en altijd interactief!

Ondernemend Den Haag raakt geïnspireerd tijdens The Hague Inspired in Amare

Ondernemend Den Haag raakt geïnspireerd tijdens The Hague Inspired in Amare

Donatello Piras vervulde de rol van dagvoorzitter tijdens Den Haag Inspireert, een evenement waar ondernemend Den Haag samenkwam voor inspiratie en netwerken. Met energieke ‘seven minute talks’ en verdiepende kennissessies creëerde het event nieuwe perspectieven en verbindingen tussen meer dan 500 gasten uit de stad en regio. Donatello Piras leidde de plenaire programma’s waarin inspirerende sprekers, voorgedragen door wethouders, actuele onderwerpen bespraken. Als moderator zorgde Donatello Piras voor een vlotte en professionele presentatie, waardoor het evenement een succesvolle dag vol inspiratie en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden werd. In de voorbereiding verzorgde Donatello voor The Economic Board The Hague ook een aparte training voor alle sprekers die de Seven Minute Talks verzorgden.

Meer info

CDA Europa Congres Den Haag

Donatello Piras leidde de CDA-Europaconferentie over Europese strategische autonomie in Den Haag. Met vooraanstaande sprekers, waaronder Minister Wopke Hoekstra en Voorzitter Ursula von der Leyen, werd ingegaan op de uitdagingen van de geopolitieke verschuivingen. Een belangrijk evenement voor het stimuleren van Europese samenwerking en autonomie.

CDA Europa Congres Den Haag
Woondeal Provincie Gelderland

Woondeal Provincie Gelderland

Op 8 maart vond er in Zutphen een belangrijke bijeenkomst plaats waar minister Hugo de Jonge en gedeputeerde Peter Kerris samen met vertegenwoordigers van 6 regio’s in de provincie Gelderland de Woondeals tekenden. Deze bijeenkomst stond onder leiding van dagvoorzitter Donatello Piras, die met zijn scherpe vragen en humoristische opmerkingen zorgde voor een boeiende discussie tussen de verschillende partijen. Piras wist als verbinder de discussies in goede banen te leiden en zorgde voor een constructieve en inspirerende bijeenkomst. De deals hebben als doel om de woningbouwproductie te versnellen en de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren.

Het traditionele Miljoenenontbijt voor de regio Den Haag vanuit het Kurhaus

De woensdagochtend na Prinsjesdag presenteerde Donatello het jaarlijks Miljoenenontbijt waarbij ondernemers uit de regio Den Haag weer met elkaar in gesprek gingen en vooruit kijken naar het nieuwe jaar.

Meer info
Het traditionele Miljoenenontbijt voor de regio Den Haag vanuit het Kurhaus
De knelpunten en kansen op het gebied van Warmtetransitie

De knelpunten en kansen op het gebied van Warmtetransitie

Op dinsdag 8 juni presenteerde Donatello live vanuit Nieuwspoort Den Haag een nieuwe editie van de Talkshow Warmte aan Tafel (sessie 1 okt 2020). Tijdens deze talkshow ging hij in de studio in gesprek met belangrijke stakeholders in de warmtetransitie. Waar liggen de knelpunten, maar vooral ook wat de mogelijkheden zijn om niet stil te staan, maar juist te versnellen. Tijdens de talkshow zocht Donatello ook interactie met de kijkers. Door middel van de virtuele tool Mentimeter werd het publiek in stat gesteld hun vragen te stellen en mee te doen alsof zij in de zaal aanwezig waren.

Het ANWB Verkeersveiligheidsdebat 2021

Live vanuit New Babylon in Den Haag leidde Donatello het Verkeersveiligheidsdebat met de lancering van een geheel vernieuwd Manifest Verkeersveiligheid. Hij ging in gesprek met verschillende politieke partijen over hun plannen op verkeersveiligheidsbeleid voor de nieuwe Kamerperiode en voor het nieuwe Kabinet.

Het ANWB Verkeersveiligheidsdebat 2021
Debatleider tijdens het Grote Zorgdebat 2021

Debatleider tijdens het Grote Zorgdebat 2021

Afgelopen maart, in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen, organiseerde KNMG het Grote Zorgdebat. Tijdens dit debat trad ik op als debatleider en sprak met kandidaat-Kamerleden over hun ideeën voor de toekomst van zorg.

Meer info

Online kick off event Horizon Europe

Donatello was dagvoorzitter bij online kick off event van Horizon Europe, het onderzoeks en innovatie financieringsprogramma van de Europese Unie.

Online kick off event Horizon Europe
Hybride netwerkbijeenkomst MDT

Hybride netwerkbijeenkomst MDT

In eerste instantie gepland als een live netwerkbijeenkomst, maar nu een online event waarbij Donatello in gesprek ging met de tafelgasten in een studio in de Prodent Fabriek te Amersfoort. Met 260 online kijkers was de interactie met het publiek een belangrijke factor en met behulp van zijn sidekick slaagde Donatello erin om het online publiek toch virtueel naar de studio te halen en hen een stem te geven.

Donatello tafelhost voor hét Miljoenenontbijt regio Utrecht

Ook dit jaar vond hét Miljoenenontbijt voor de regio Utrecht plaats. Zowel wat inhoud als vorm betreft een bijzondere editie. Door de huidige ontwikkelingen vond het ontbijt online plaats met politici, economen en ondernemers aan tafel in de studio. We kunnen er niet omheen: de diepe economische recessie treft ook Utrecht, maar de regio blijft optimistisch en ziet kansen. Juist door te investeren en te innoveren. Hét Miljoenenontbijt 2020 wordt georganiseerd door PwC, VNO-NCW Midden, ING en Economic Board Utrecht.

Donatello tafelhost voor hét Miljoenenontbijt regio Utrecht
Voor VNO-NCW Brabant Zeeland in gesprek met minister Wopke Hoekstra

Voor VNO-NCW Brabant Zeeland in gesprek met minister Wopke Hoekstra

VNO-NCW Brabant Zeeland maakte op dinsdag 22 september, live vanuit de Malietoren in Den Haag een speciale Prinsjesdag-uitzending met niemand minder dan minister van Financiën Wopke Hoekstra. Tijdens de uitzending ging presentator Donatello Piras hierover in gesprek met de minister, Eric van Schagen (voorzitter VNO-NCW Brabant Zeeland) en Eric de Ruijscher (toekomstig voorzitter VNO-NCW Zeeland) in op de betekenis van deze Prinsjesdag voor jou als ondernemer. Zij keken daarbij natuurlijk ook naar de economische en financiële gevolgen maar ook naar de sociaal maatschappelijke impact.

Terugblikken op de Miljoenennota met ondernemend Den Haag

Tijdens het Miljoenenontbijt 2020 reflecteerde Donatello met de sprekers, mensen in de zaal en online deelnemers op de miljoenennota (en de coronacrisis) en werden de economische consequenties op landelijk en op lokaal niveau besproken.

Deze hybride editie van het Miljoenenontbijt was dit jaar een hybride event en kon op een veilige en verantwoorde manier doorgang hebben in de Fokker Terminal.

Bedrijven in Den Haag en omgeving zullen ook komend jaar de gevolgen van de coronacrisis voelen. Donatello sprak met Carlijn Prins, economist bij de RABO bank over de macro-economische beschouwing en blikte met Frits Wester vooruit op op de algemene beschouwingen.
En er was veel aandacht voor de ondernemers in deze regio en met de wethouders werden ook de kansen voor de lokale economie besproken.

 

Foto door Fotostudio Gerard-Jan Vlekke.

Terugblikken op de Miljoenennota met ondernemend Den Haag
Debatleider bij het CDA lijsttrekkersdebat

Debatleider bij het CDA lijsttrekkersdebat

Op 6 juli presenteerde Donatello vanuit de Polar zaal in Mediaplaza te Utrecht het CDA lijsttrekkersdebat. De kandidaten voor de nummer 1 positie, Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Pieter Omtzigt, gingen deze avond met elkaar in debat onder leiding van Lucille Werner en Donatello Piras. Zij zorgden voor een afwisselend programma van interviews en debat. Thema’s als veiligheid, de rechtsstaat, zorg en economie kwamen aan de orde. Dit event werd georganiseerd in samenwerking met The Live Expert Liselotte Oomen.

Meer info

Donatello host de Appathon 2020

In het weekend van 18 en 19 april 2020 organiseerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waar 7 appbouwers werken aan een app die de GGD moet helpen.

Donatello nam dit weekend de presentatie van de livestream voor zijn rekening. Op locatie ging hij in gesprek met de app bouwers, de specialisten & experts en ook minister de Jonge. Het publiek mocht vragen insturen en deden dit ook. Meer dan 2000 vragen werden gemonitord door Donatello en het team die hun uiterste best deden deze terug te laten komen in de uitzending.

Donatello host de Appathon 2020
Dagvoorzitter bij het Watersymposium 2019 HHNK

Dagvoorzitter bij het Watersymposium 2019 HHNK

Tijdens het symposium op 21 november gingen we in gesprek met bestuurders en ambtenaren in gesprek over de gevolgen en veranderingen van de Omgevingswet. Wat betekent dat voor de samenwerking en de samenwerking met onze burgers?

Hierover sprak ik met gedeputeerde Cees Loggen en Dijkgraaf Luc Kohsiek. Hierna kwam bestuursadviseur Sarah Ros met een introductie over de ins en outs van de omgevingswet. Vervolgens presenteert Manu Claeys een inspirerende aanpak in participatie. Hij is schrijver en essayist op gebied van cultuurparticipatie. Vanuit een burgerinitiatief lanceerde hij een alternatief plan voor de ring om Antwerpen. Er volgde een interactief zaaldebat waar we met elkaar in gesprek gingen over welke ambities er gedeeld worden en hoe burgerinitiatieven nu echt werken?

Dagvoorzitter op het Congres Duurzaam Bouwen Den Haag

Den Haag wil bouwen aan een toekomst waar onderwerpen als leefbaarheid, klimaatadaptatie en natuurinclusief vanzelfsprekend zijn. En wat is dan een betere plek om een congres te organiseren over duurzaamheid, dan in het Fokker Terminal in Den Haag. Op 20 november stroomt het vol om het Duurzaam Bouwen: ‘Fit for the Future’ congres, te ontvouwen. Vroeger een school voor vliegtuigtechniek, nu een strak aangeklede congreszaal. Naast dat het een energieneutraal gebouw is, is bijna de helft van de mensen vandaag op de fiets gekomen.

Via de Mentimeter, een interactieve manier om elke aanwezige mee te laten doen via polls en vragen, peilt Donatello de insteek van de dag. Hij eindigt met één van de belangrijkste vragen; wat kunnen we zélf beter doen om de duurzame bouwagenda te realiseren? Het is duidelijk dat deze dag vooral draait om het delen van kennis en inspiratie. Het netwerk inzetten, om sámen verder te komen.

Dagvoorzitter op het Congres Duurzaam Bouwen Den Haag
Trade Fair Focus | dagvoorzitter Duurzame Sierteelt

Trade Fair Focus | dagvoorzitter Duurzame Sierteelt

Trade Fair Focus: Duurzame sierteelt (Energie en Gezonde teelt).

Op vrijdag 8 november organiseerden Glastuinbouw Nederland en Royal FloraHolland samen een bijeenkomst ‘Trade Fair Focus’ over duurzame sierteelt. Onder leiding van Donatello Piras zijn kamerleden en ondernemers uit de sector met elkaar op zoek gegaan naar doorbraken op de dossiers ‘Energie’ en ‘Gezonde teelt’.

Onder meer de kamerleden Arne Weverling (VVD), Maurits von Martels (CDA), Roelof Bisschop (SGP) en Europarlementariërs Mohammed Chahim, Annie Schreijer – Pierik en gedeputeerde Adri Bom namen plaats in het sprekerspanel. Ook vertegenwoordigers van sectorpartijen, overheden en ondernemers waren vertegenwoordigd door onder meer; Hans Koolhaas, Sjaak van der Tak, Marco van Soerland, Leon Ammerlaan, Peter Maes en David van Tuijl.

EUREKA Stakeholders Conference

Op 5 september vond de Eureka Stakeholder conferentie plaats in De Nieuwe de la Mar Theater Amsterdam.

Een internatiale conferentie over EUREKA-instrumenten, voor diegene die zijn geïnteresseerd in het opzetten van een internationaal project via Eurostars of een van de Eureka-clusters.

Tijdens de startconferentie van het Nederlandse voorzitterschap van EUREKA hebben de innovatieve industrie, het MKB en kennisinstellingen van Europa hun ervaringen en interesses in het Eureka-netwerk gedeeld. De feedback die tijdens de conferentie is verzameld, zal worden gepresenteerd aan beleidsmakers van het Eureka-netwerk, om voort te bouwen op een krachtige reeks innovatiehulpmiddelen die bijdragen aan het creëren van innovatieve ecosystemen voor de toekomst. Dit evenement, georganiseerd door RVO.nl (Nederlands Ondernemingsbureau), was het belangrijkste openbare evenement voor belanghebbenden om bij te dragen aan de toekomstige vooruitzichten van EUREKA.

Deelnemers kregen de gelegenheid om matchmaking aan te gaan met andere innovatieve organisaties uit Europa en daarbuiten. Gratis face-to-face matchmaking met MKB’s, onderzoekers en organisaties is opgezet. Het doel was om internationale medewerkers te vinden voor innovatieve projecten. De Matchmaking werd georganiseerd door het Netherlands Enterprise Agency (RVO.nl), partner van het Enterprise Europe Network (EEN).
Gastsprekers van deze bijeenkomst waren onder andere:
Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaatbeleid (NL), Ales Cantarutti, staatssecretaris van Economische Ontwikkeling en Technologie (SI) en  Constantijn van Oranje.

De voertaal van deze conferentie was in het Engels.

Meer info
EUREKA Stakeholders Conference
Debatleider diverse verkiezingsdebatten ter voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezingen

Debatleider diverse verkiezingsdebatten ter voorbereiding van de Provinciale Statenverkiezingen

Een van de specialiateiten van Donatello Piras is het leiden van debatten.

Met de komst van de Provinciale Verkiezingen en de Waterschapsverkiezingen werden er begin van 2019 diverse verkiezingsdebatten georganiseerd. Waaronder in Zeeland voor VNO-NCW.

VNO-NCW Zeeland organiseerde op 11 maart jl. een groot economisch verkiezingsdebat voor Zeeuwse ondernemers. In samenwerking met PORTIZ, Bouwend Nederland, de Mobiliteitsalliantie en ZLTO werden de lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen ondervraagd op economische thema’s.

De lijsttrekkers kregen scherpe stellingen voorgelegd tijdens het verkiezingsdebat dat plaats vond bij de Dow Boerderij  in Terneuzen. Belangrijk thema’s als arbeidsmarkt, milieu, duurzaamheid, woningbouw, infrastructuur en landbouw kwamen aan de orde. Vooral bij de discussie over de huisvesting van arbeidsmigranten en vraagstukken over woningbouw werd pittig debat gevoerd. Donatello Piras hield als debatleider de politici goed onder controle.

Meer info
Laad meer cases