Cases: Duurzaamheid

Donatello staat wekelijks op het podium als dagvoorzitter & presentator. Zie hier een impressie van de online, hybride en live congressen, bijeenkomsten en debatten waar hij aan verbonden is.

In de meeste gevallen leidt hij de dag en zit Donatello graag ruim van te voren aan tafel om het programma vorm te geven, advies te geven en de inhoud goed te krijgen. Voor scherpe interviews, geweldige programma’s en altijd interactief!

Donatello leidt internationale FeedTechnoVision 2024 in Bangkok over duurzame diervoederproductie

Donatello leidt internationale FeedTechnoVision 2024 in Bangkok over duurzame diervoederproductie

Donatello Piras nam de rol van moderator op zich tijdens het tweedaagse internationale congres FeedTechnoVision 2024, dat zich concentreerde op de toekomst van duurzame diervoederproductie in Zuidoost-Azië en de rest van de wereld. Het evenement, gehost in Bangkok, Thailand, en online toegankelijk, bracht experts en toonaangevende sprekers samen om inzichten te delen over het verbeteren van efficiëntie en duurzaamheid in diervoederfabrieken zowel qua vee als in het water. (meer…)

Lees verder

Klimaatneutraal Den Haag 2030: Donatello Piras Leidt Haagse Klimaattafel

De Haagse Klimaattafel op 28 november, georganiseerd door Kickstad en geleid door dagvoorzitter Donatello Piras, was een dynamische stap naar het realiseren van het Haags Klimaatakkoord. Deze bijeenkomst, gehouden in Amare, een duurzaam cultureel centrum, markeerde een sleutelmoment in de missie van Den Haag om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Deelnemers van diverse professionele organisaties deelden hun klimaatvoornemens voor 2024 tijdens een gezamenlijke lunch, gevolgd door een inspirerende presentatie van Geiske Bouma. Met gespreksleiders zoals Stefan Wijers en Monique Verhoef werd er hard gewerkt aan het vormen van afspraken tussen verschillende partijen, resulterend in een energieke sfeer en concrete vooruitgang. De voortzetting van deze positieve energie is gepland voor 12 december, als volgende stap naar een klimaatneutraal Den Haag.

Meer info
Klimaatneutraal Den Haag 2030: Donatello Piras Leidt Haagse Klimaattafel
Succesvol Nationaal Waterstof Congres 2023 met Donatello Piras

Succesvol Nationaal Waterstof Congres 2023 met Donatello Piras

Op 21 november heb ik als dagvoorzitter het Nationaal Waterstof Congres in de Jaarbeurs Utrecht geleid. Verschillende partijen uit de hele waterstofketen kwamen hier samen. Om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken op de waterstoftransitie in Nederland en Europa. Inspirerende keynotes, rondetafelgesprekken en netwerkmomenten maakten van dit congres een groot succes.
(meer…)

Lees verder

Ondernemend Den Haag raakt geïnspireerd tijdens The Hague Inspired in Amare

Donatello Piras vervulde de rol van dagvoorzitter tijdens Den Haag Inspireert, een evenement waar ondernemend Den Haag samenkwam voor inspiratie en netwerken. Met energieke ‘seven minute talks’ en verdiepende kennissessies creëerde het event nieuwe perspectieven en verbindingen tussen meer dan 500 gasten uit de stad en regio. Donatello Piras leidde de plenaire programma’s waarin inspirerende sprekers, voorgedragen door wethouders, actuele onderwerpen bespraken. Als moderator zorgde Donatello Piras voor een vlotte en professionele presentatie, waardoor het evenement een succesvolle dag vol inspiratie en nieuwe samenwerkingsmogelijkheden werd. In de voorbereiding verzorgde Donatello voor The Economic Board The Hague ook een aparte training voor alle sprekers die de Seven Minute Talks verzorgden.

Meer info
Ondernemend Den Haag raakt geïnspireerd tijdens The Hague Inspired in Amare
Donatello leidt congres ‘Vrijheid & Recht’ voor CPO in Stedelijk Amsterdam

Donatello leidt congres ‘Vrijheid & Recht’ voor CPO in Stedelijk Amsterdam

Op het congres ‘Vrijheid & recht’ in het Stedelijk Museum Amsterdam, op donderdag 6 april 2023, bracht dagvoorzitter Donatello Piras sprekers uit verschillende vakgebieden samen om hun expertise en visie te delen. De thema’s klimaatcrisis, privacy en internationale sancties stonden centraal. Deze actuele onderwerpen raken zowel de samenleving als de dagelijkse praktijk van juristen. Het congres bood een waardevol platform om stil te staan bij deze vraagstukken en zo de rechtsstaat te waarborgen, zoals Maxim Februari benadrukte: “Praten over recht is essentieel voor behoud van de rechtsstaat.”

Meer info

Donatello leidt inhoudelijke viering 10 jaar Afvalfonds verpakkingen

Donatello Piras heeft als dagvoorzitter een waardevolle rol gespeeld tijdens het 10-jarig jubileum van het Afvalfonds Verpakkingen. De directeur kijkt terug op een succesvol Spring Event, waarin de prestaties van het fonds werden gevierd. Met een recyclingpercentage van 80% en een tweede plaats in Europa na België, is er al veel bereikt. Toch blijft er behoefte aan meer ambitie. Tijdens het evenement werd benadrukt dat het Afvalfonds een leidende rol moet nemen en concrete acties heeft voorgesteld om de recyclingdoelen te behalen. De discussie over Nederland versus België toonde aan dat er veel te leren valt van de Belgische aanpak. Donatello werkte hierbij wederom goed samen met Time to Speak die de audiovisuele vormgeving verzorgden en in samenspraak met Donatello ook het format regisseerden.

Meer info
Donatello leidt inhoudelijke viering 10 jaar Afvalfonds verpakkingen
GFFS Berlin

GFFS Berlin

Donatello Piras was de dagvoorzitter van de 3-daagse Global Feed Safety Summit in Berlijn. Samen met de gastheer, Roland van der Post, leidde hij bijna 200 belangrijke spelers uit de industrie in het verkennen van belangrijke onderwerpen zoals antimicrobiële resistentie, duurzaamheid en blockchaintechnologie. De top werd afgesloten met concrete resultaten en een toezegging van de deelnemers om de nodige stappen te zetten om de voedselveiligheid te waarborgen. Als moderator faciliteerde Piras discussies en hielp hij de top te sturen naar haar doelen om de voedselagenda voor de komende jaren te bepalen.

Bekijk video

The Next learning Congres

Donatello Piras was de dagvoorzitter tijdens The Next Learning 2022 in Den Bosch. Met interessante sessies over Learning & Development, werden praktijkervaringen gedeeld en mythes ontkracht. De openingskeynote van Katja Schipperheijn over toekomstbestendige leerstrategieën was inspirerend. Het evenement bracht meer dan 300 professionals uit het bedrijfsleven, onderwijs, zorg en overheid samen. Een geslaagde dag!

The Next learning Congres
Feed Techno Vision van Trouw Nutrition

Feed Techno Vision van Trouw Nutrition

Donatello Piras leidde op inspirerende wijze het virtuele evenement FeedTechnoVision, waarbij de uitdagingen van de stijgende kosten van veevoer en de vraag naar wereldwijde productie werden besproken. De presentaties boden waardevolle inzichten en alternatieve oplossingen voor het optimaliseren van productieprocessen. Door deel te nemen aan dit evenement hebben deelnemers nieuwe manieren ontdekt om zich aan te passen aan de veranderende wereldwijde trends in de voedingsindustrie.

Bekijk video

Watersymposium HHNK

Donatello leidde voor de tiende keer het jaarlijkse Watersymposium van het Waterschap Hollands Noordekwartier in Heerhugowaard. Centraal thema: hoe kan je met zoveel verschillende partijen gezamenlijk werken aan omvangrijke opgaven als klimaatverandering, waterveiligheid, drinkwaterwinning, huisvesting, recreëren en economische activiteiten? Voor de redactie tekende Marike Schols.

Watersymposium HHNK
Duurzame Zorgcongres VWS

Duurzame Zorgcongres VWS

Donatello Piras leidde op 6 oktober 2022 het congres ‘Groen doen leer je van elkaar’, georganiseerd door VWS. Het congres bood een interessant programma met onder andere een vooruitblik naar de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 en boeiende sessies over wetenschap & klimaatverandering. De kunstzinnige opening én afsluiting door studenten zorgde voor een bijzondere sfeer. Het congres bood veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen en het ontmoeten van nieuwe mensen.

Nationaal Warmte congres 2021d

Het Nationaal Warmte Congres 2022 vond plaats op 3 oktober op de Floriade. Deskundigen uit de warmtesector, waaronder Tjalling de Vries van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, bespraken tijdens de Digging Deep Talkshow de implementatie van grootschalige plannen voor de warmtetransitie. Gespreksleider Donatello Piras startte het debat met de stelling dat de hoge gasprijs voor momentum zorgt om van gas af te gaan. 91% van het publiek bleek het hiermee eens te zijn.

Nationaal Warmte congres 2021d
Shell New Energy Challenge Finals broadcast 2021

Shell New Energy Challenge Finals broadcast 2021

Vanuit de ADAM toren was Donatello dagvoorzitter van de New Energy Challenge. De New Energy Challenge daagt startende ondernemers in Europa en Israel uit om met hun innovatieve oplossingen een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomstige energiebehoefte.

Online kick off event Horizon Europe

Donatello was dagvoorzitter bij online kick off event van Horizon Europe, het onderzoeks en innovatie financieringsprogramma van de Europese Unie.

Online kick off event Horizon Europe
Dagvoorzitter bij het Vastgoed Symposium 2019

Dagvoorzitter bij het Vastgoed Symposium 2019

Op 6 december 2019 was ik dagvoorzitter bij Het Vastgoedsymposium met als thema Built to Outlast! De vastgoedwereld probeert optimaal op de stedelijke ontwikkelingen in te spelen. We spraken deze dag met bedrijven, studenten en andere geïnteresseerden over hoe de toekomst van onze steden er uit gaat zien en hoe de vastgoedwereld kan bijdragen aan het toekomstbestendig maken van onze stedelijke omgeving.

Dagvoorzitter bij Food Formule Event Retail 2019

Op dinsdag 26 november organiseerde Distrifood, in samenwerking met Category & Trade Company, de eerste editie van de het Food Formule Event. Deze eerste editie vond plaats bij de Woonindustrie te Nieuwegein en had als thema “Grip op het Supermarktlandschap”. Onder de bezoekers waren veel vertegenwoordigers uit de industrie, toeleveranciers en adviseurs. Dagvoorzitter Donatello Piras opende het interactieve ochtend programma en bezoekers werden uitgenodigd actief deel te nemen, onder meer door vragen te stellen via de bekende catch box. Aan de hand van de online tijdlijn kon men zien hoeveel er sinds 2000 is veranderd in het supermarktlandschap. Talloze formules zijn verdwenen, andere formules zijn met verschillende concepten gaan diversifiseren. Met de sprekers spraken we over o.a. de enorme cultuurkloof tussen supermarkten en de horeca, dat de winkels relevant moeten zijn en blijven en dat deze relevantie wordt bepaald door de mate van onderscheid.

Dagvoorzitter bij Food Formule Event Retail 2019
Dagvoorzitter bij het Hydrogen Delta Congres in Vlissingen

Dagvoorzitter bij het Hydrogen Delta Congres in Vlissingen

Op het waterstofevent ‘The Hydrogen Delta Day’ werden op 25 november de plannen gepresenteerd waarmee de Delta-regio koploper wil blijven op het gebied van industriële waterstof. De grote vraag naar waterstof, het potentiële waterstofaanbod bij bedrijven, de nabijheid van grootschalige windparken op zee en de al bestaande waterstofinfrastructuur maken de regio volgens de samenwerkende bedrijven en overheden “een zeer geschikte locatie voor het plaatsen van elektrolysers en de verdere ontwikkeling van een waterstofnet”. Mooi om te zien hoe de gezamenlijke ambities en troeven van Nederland en Vlaanderen leiden tot een sterke krachtenbundeling.

Samen met Buzzmaster hebben we er een mooi interactieve middag van gemaakt waarbij het publiek liet zien graag aan de slag te willen met de uitkomsten van deze dag.

Dagvoorzitter op het Congres Duurzaam Bouwen Den Haag

Den Haag wil bouwen aan een toekomst waar onderwerpen als leefbaarheid, klimaatadaptatie en natuurinclusief vanzelfsprekend zijn. En wat is dan een betere plek om een congres te organiseren over duurzaamheid, dan in het Fokker Terminal in Den Haag. Op 20 november stroomt het vol om het Duurzaam Bouwen: ‘Fit for the Future’ congres, te ontvouwen. Vroeger een school voor vliegtuigtechniek, nu een strak aangeklede congreszaal. Naast dat het een energieneutraal gebouw is, is bijna de helft van de mensen vandaag op de fiets gekomen.

Via de Mentimeter, een interactieve manier om elke aanwezige mee te laten doen via polls en vragen, peilt Donatello de insteek van de dag. Hij eindigt met één van de belangrijkste vragen; wat kunnen we zélf beter doen om de duurzame bouwagenda te realiseren? Het is duidelijk dat deze dag vooral draait om het delen van kennis en inspiratie. Het netwerk inzetten, om sámen verder te komen.

Dagvoorzitter op het Congres Duurzaam Bouwen Den Haag
Nationaal Warmte Congres 2019

Nationaal Warmte Congres 2019

Welke opties zijn er om te verduurzamen en wat betekenen de RES-en voor de Warmtetransitie in Nederland? Deze en meer vragen werden beantwoord op het Nationaal Warmte Congres. Ik was dagvoorzitter en kijk tevreden terug op het resultaat.

Trade Fair Focus | dagvoorzitter Duurzame Sierteelt

Trade Fair Focus: Duurzame sierteelt (Energie en Gezonde teelt).

Op vrijdag 8 november organiseerden Glastuinbouw Nederland en Royal FloraHolland samen een bijeenkomst ‘Trade Fair Focus’ over duurzame sierteelt. Onder leiding van Donatello Piras zijn kamerleden en ondernemers uit de sector met elkaar op zoek gegaan naar doorbraken op de dossiers ‘Energie’ en ‘Gezonde teelt’.

Onder meer de kamerleden Arne Weverling (VVD), Maurits von Martels (CDA), Roelof Bisschop (SGP) en Europarlementariërs Mohammed Chahim, Annie Schreijer – Pierik en gedeputeerde Adri Bom namen plaats in het sprekerspanel. Ook vertegenwoordigers van sectorpartijen, overheden en ondernemers waren vertegenwoordigd door onder meer; Hans Koolhaas, Sjaak van der Tak, Marco van Soerland, Leon Ammerlaan, Peter Maes en David van Tuijl.

Trade Fair Focus | dagvoorzitter Duurzame Sierteelt
Laad meer cases